Het ontstaan van onze vereniging:

Hartentrimclub Ede is in de gemeente Ede een vereniging, met als doel, hart- en ex hartpatiënten in een ontspannen sfeer en onder deskundige leiding op een verantwoorde manier te laten sporten.

De vereniging bestaat al meer dan 25 jaar en werd opgericht door twee fysiotherapeuten en een internist, werkzaam in het ziekenhuis. Mensen die waren getroffen door een hartinfarct, gedotterd of anderszins waren geconfronteerd met een hartprobleem, kwamen en komen via het ziekenhuis terecht in een revalidatieprogramma. Deze revalidatie vangt ongeveer 4 tot 5 weken na een hartfalen aan en duurt ongeveer 6 weken. In die 6 weken wordt onder leiding van fysiotherapeuten een programma afgewerkt. Tijdens deze revalidatie wordt de patiënt weer vertrouwd gemaakt met lichamelijke inspanningen.

Na dit revalidatieprogramma wordt de patiënt, behoudens de medische controles, eigenlijk los gelaten en is het aan hem/haar om een zinnige invulling te geven aan zijn/haar lichamelijke en sportieve inspanningen.

Voor veel patiënten was dit een onmogelijke opgaven en vielen zij daardoor eigenlijk in een “zwart gat”. Door enkele fysiotherapeuten en een internist werd dit onderkend en zo ontstond vanuit een dringende behoefte, Hartentrimclub Ede.

In de loop van de jaren heeft Hartentrimclub Ede zich ontwikkeld tot een degelijke vereniging, aangesloten bij de stichting Harteraad, dat weer een onderdeel is van de Nederlandse Hartstichting.

De vereniging bestaat uit:
Het bestuur, de leiding en de leden.

De Algemene ledenvergadering bestaat uit:
Alle contributieplichtige leden.
Alle van contributie vrijgestelde leden.
Alle vrijwilligers die binnen de leiding hun werkzaamheden verrichten.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter:   Secretaris:   ●Penningmeester:   Lid fysio:   Lid vpk   Coördinatie vpk:

De leiding:
Met de leiding in de vereniging wordt bedoeld een groep vrijwilligers die de sporters begeleiden. De leiding bestaat uit ten minste één fysiotherapeut onder wiens leiding wordt gesport. De fysio's hebben ervaring met hartrevalidatie en/of zijn daarin werkzaam. Tijdens het sporten zijn altijd tenminste twee verpleegkundigen aanwezig. Zij houden toezicht op de medische aspecten van de sporters. In geval van problemen met het hart of  andere blessures, nemen zij de leiding over en coördineren de eerste hulpverlening.

De totale leiding bestaat thans uit 2 fysiotherapeuten en 8 verpleegkundigen.

De sportgroepen:

Er wordt gesport in twee groepen, van elk ongeveer 10-15 personen. Hoofdzakelijk wordt er na een warming-up aan volleybal gedaan. We sporten in de sportzaal aan de Lagewoud te Ede, waar we twee speelvelden tot onze beschikking hebben. Er wordt gesport op de woensdag avond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens het sporten hebben plezier en ontspanning prioriteit.

Ook staat gezelligheid bij onze vereniging hoog in het vaandel. Daarom organiseren wij elk jaar een nieuwjaarsbijeenkomst waarbij de partners van hart welkom zijn. Onze Algemene ledenvergadering houden wij jaarlijks in de bovenruimte van sporthal De Peppel of sporthal 't Riet


Bedrijven die ons een warm  toedragen.
klik op de logo's van de bedrijven om hun website te bezoeken
 


Wij hebben een AED
in de zaal